מתחם המוביל כפר סבא

הבית בשפינוזה, רעננה

בן גוריון, באר שבע